Chủ đề

Tản mạn về mệnh

Kim mệnh ( 84-85-92-93 ) Kim mệnh lấy sắc bén làm chủ đạo. Lấy cứng cáp làm sự bù trừ những chỗ thiếu hụt. Người me…