Koneksi internet anda terputus. Tunggu dan coba lagi , atau Refresh Halaman.

Không có vốn/ vốn ít làm sao để bắt đầu kinh doanh Tôi muốn kinh doanh mà không có vốn phải làm sao ?

Tôi thấy mọi người bán hàng online trên facebook, zalo tôi rất thích mà có ít tiền và chưa có kinh nghiệm gì về kinh doanh thì nên làm như thế nào ?

Rất nhiều câu hỏi mà chúng tôi nhận được về những băn khoăn, thắc mắc của bạn