KHAY LÓT CHUỒNG CHÓ MÈO. MÂM HỨNG LÓT CHUỒNG khay NHỰA rời hứng kít lồng chim lồng chó mèo 4 size

Khay chim 50x50cmSD45 Size: 47*36 cm (dày)SD60: Size: 57*41cm (dày)SD75: Size: 74*44cm (dày)Khay nhựa cho chó mèoKhay nhựa rời lồng với [content]

Khay chim 50x50cm

SD45 Size: 47*36 cm (dày)

SD60: Size: 57*41cm (dày)

SD75: Size: 74*44cm (dày)


Khay nhựa cho chó mèo

Khay nhựa rời lồng với các kích thước

 

 

Khay chim 50x50cm

SD45 Size: 47*36 cm (dày)

SD60: Size: 57*41cm (dày)

SD75: Size: 74*44cm (dày)

[/content] [giaban] 29000 [/giaban] [giacu] 79000 [/giacu] [sendo] khay-lot-chuong-cho-meo-mam-hung-lot-chuong-khay-nhua-roi-hung-kit-long-chim-long-cho-meo-4-size-20883364.html [/sendo]

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn