Lục Lạc Inox Vàng Cho Chó Mèo - iPet Shop

Lục Lạc Inox Vàng Cho Chó Mèo - iPet Shop MÔ TẢ SẢN PHẨM - Âm thanh to, bền, không mòn, không rỉ sét. - Giúp trang trí cho [content]

Lục Lạc Inox Vàng Cho Chó Mèo - iPet Shop

MÔ TẢ SẢN PHẨM

- Âm thanh to, bền, không mòn, không rỉ sét.

- Giúp trang trí cho thú cưng, khi thú cưng di chuyển chuông sẽ phát ra âm thanh vui tai.

- Ngoài ra còn có thể gắn lên vòng đeo tay, chân, hoặc chuông gió để trang trí nhà cửa.

Sản phẩm có sẵn tại iPet Shop


Lục Lạc Inox Vàng Cho Chó Mèo - iPet Shop

MÔ TẢ SẢN PHẨM

- Âm thanh to, bền, không mòn, không rỉ sét.

- Giúp trang trí cho thú cưng, khi thú cưng di chuyển chuông sẽ phát ra âm thanh vui tai.

- Ngoài ra còn có thể gắn lên vòng đeo tay, chân, hoặc chuông gió để trang trí nhà cửa.

Sản phẩm có sẵn tại iPet Shop


Lục Lạc Inox Vàng Cho Chó Mèo - iPet Shop

MÔ TẢ SẢN PHẨM

- Âm thanh to, bền, không mòn, không rỉ sét.

- Giúp trang trí cho thú cưng, khi thú cưng di chuyển chuông sẽ phát ra âm thanh vui tai.

- Ngoài ra còn có thể gắn lên vòng đeo tay, chân, hoặc chuông gió để trang trí nhà cửa.

Sản phẩm có sẵn tại iPet Shop


LỤC LẠC INOX VÀNG

MÔ TẢ SẢN PHẨM

- Âm thanh to, bền, không mòn, không rỉ sét.

- Giúp trang trí cho thú cưng, khi thú cưng di chuyển chuông sẽ phát ra âm thanh vui tai.

- Ngoài ra còn có thể gắn lên vòng đeo tay, chân, hoặc chuông gió để trang trí nhà cửa.

Sản phẩm có sẵn tại iPet Shop


LỤC LẠC INOX VÀNG

MÔ TẢ SẢN PHẨM

- Âm thanh to, bền, không mòn, không rỉ sét.

- Giúp trang trí cho thú cưng, khi thú cưng di chuyển chuông sẽ phát ra âm thanh vui tai.

- Ngoài ra còn có thể gắn lên vòng đeo tay, chân, hoặc chuông gió để trang trí nhà cửa.

Sản phẩm có sẵn tại iPet Shop


LỤC LẠC INOX VÀNG

MÔ TẢ SẢN PHẨM

- Âm thanh to, bền, không mòn, không rỉ sét.

- Giúp trang trí cho thú cưng, khi thú cưng di chuyển chuông sẽ phát ra âm thanh vui tai.

- Ngoài ra còn có thể gắn lên vòng đeo tay, chân, hoặc chuông gió để trang trí nhà cửa.

Sản phẩm có sẵn tại iPet Shop


LỤC LẠC INOX VÀNG

MÔ TẢ SẢN PHẨM

- Âm thanh to, bền, không mòn, không rỉ sét.

- Giúp trang trí cho thú cưng, khi thú cưng di chuyển chuông sẽ phát ra âm thanh vui tai.

- Ngoài ra còn có thể gắn lên vòng đeo tay, chân, hoặc chuông gió để trang trí nhà cửa.

Sản phẩm có sẵn tại iPet Shop


Lục Lạc Inox Vàng

Xem thêm nhiều sp tại đây (^3^)

[/content] [giaban] 9000 [/giaban] [giacu] 18000 [/giacu] [sendo] luc-lac-inox-vang-cho-cho-me-o-ipet-shop-16924341.html [/sendo]

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn