MIẾNG LÓT VỆ SINH CHO CHÓ MÈO -GIÁ LẺ THEO MIẾNG 10 miếng

MIẾNG LÓT VỆ SINH CHO CHÓ MÈO -GIÁ LẺ THEO MIẾNGTẤM LÓT VỆ SINH CHO CHÓ MÈO - Thấm hút nhanh - Khử mùi, diệt khuẩn tốt, [content]

MIẾNG LÓT VỆ SINH CHO CHÓ MÈO -GIÁ LẺ THEO MIẾNG

TẤM LÓT VỆ SINH CHO CHÓ MÈO - Thấm hút nhanh - Khử mùi, diệt khuẩn tốt, ngăn chặn sự phát triển vi khuẩn - Mùi hương thu hút bản năng của chó mèo - Có thể trải dưới khay vệ sinh chuyên dụng hoặc trực tiếp tại nơi muốn cún miu đi vệ sinh. - Kích thước: - Size nhỏ: 33x45 cm, bịch 100 miếng - Size lớn: 45x60 cm bịch 50 miếngTẤM LÓT VỆ SINH CHO CHÓ MÈO - Thấm hút nhanh - Khử mùi, diệt khuẩn tốt, ngăn chặn sự phát triển vi khuẩn - Mùi hương thu hút bản năng của chó mèo - Có thể trải dưới khay vệ sinh chuyên dụng hoặc trực tiếp tại nơi muốn cún miu đi vệ sinh. - Kích thước: - Size nhỏ: 33x45 cm, bịch 100 miếng - Size lớn: 45x60 cm bịch 50 miếng


TẤM LÓT VỆ SINH CHO CHÓ MÈO - Thấm hút nhanh - Khử mùi, diệt khuẩn tốt, ngăn chặn sự phát triển vi khuẩn - Mùi hương thu hút bản năng của chó mèo - Có thể trải dưới khay vệ sinh chuyên dụng hoặc trực tiếp tại nơi muốn cún miu đi vệ sinh. - Kích thước: - Size nhỏ: 33x45 cm, bịch 100 miếng - Size lớn: 45x60 cm bịch 50 miếng
TẤM LÓT VỆ SINH CHO CHÓ MÈO - Thấm hút nhanh - Khử mùi, diệt khuẩn tốt, ngăn chặn sự phát triển vi khuẩn - Mùi hương thu hút bản năng của chó mèo - Có thể trải dưới khay vệ sinh chuyên dụng hoặc trực tiếp tại nơi muốn cún miu đi vệ sinh. - Kích thước: - Size nhỏ: 33x45 cm, bịch 100 miếng - Size lớn: 45x60 cm bịch 50 miếng


TẤM LÓT VỆ SINH CHO CHÓ MÈO - Thấm hút nhanh - Khử mùi, diệt khuẩn tốt, ngăn chặn sự phát triển vi khuẩn - Mùi hương thu hút bản năng của chó mèo - Có thể trải dưới khay vệ sinh chuyên dụng hoặc trực tiếp tại nơi muốn cún miu đi vệ sinh. - Kích thước: - Size nhỏ: 33x45 cm, bịch 100 miếng - Size lớn: 45x60 cm bịch 50 miếng

TẤM LÓT VỆ SINH CHO CHÓ MÈO - Thấm hút nhanh - Khử mùi, diệt khuẩn tốt, ngăn chặn sự phát triển vi khuẩn - Mùi hương thu hút bản năng của chó mèo - Có thể trải dưới khay vệ sinh chuyên dụng hoặc trực tiếp tại nơi muốn cún miu đi vệ sinh. - Kích thước: - Size nhỏ: 33x45 cm, bịch 100 miếng - Size lớn: 45x60 cm bịch 50 miếng

TẤM LÓT VỆ SINH CHO CHÓ MÈO - Thấm hút nhanh - Khử mùi, diệt khuẩn tốt, ngăn chặn sự phát triển vi khuẩn - Mùi hương thu hút bản năng của chó mèo - Có thể trải dưới khay vệ sinh chuyên dụng hoặc trực tiếp tại nơi muốn cún miu đi vệ sinh. - Kích thước: - Size nhỏ: 33x45 cm, bịch 100 miếng - Size lớn: 45x60 cm bịch 50 miếng

TẤM LÓT VỆ SINH CHO CHÓ MÈO - Thấm hút nhanh - Khử mùi, diệt khuẩn tốt, ngăn chặn sự phát triển vi khuẩn - Mùi hương thu hút bản năng của chó mèo - Có thể trải dưới khay vệ sinh chuyên dụng hoặc trực tiếp tại nơi muốn cún miu đi vệ sinh. - Kích thước: - Size nhỏ: 33x45 cm, bịch 100 miếng - Size lớn: 45x60 cm bịch 50 miếng

TẤM LÓT VỆ SINH CHO CHÓ MÈO - Thấm hút nhanh - Khử mùi, diệt khuẩn tốt, ngăn chặn sự phát triển vi khuẩn - Mùi hương thu hút bản năng của chó mèo - Có thể trải dưới khay vệ sinh chuyên dụng hoặc trực tiếp tại nơi muốn cún miu đi vệ sinh. - Kích thước: - Size nhỏ: 33x45 cm, bịch 100 miếng - Size lớn: 45x60 cm bịch 50 miếng

[/content] [giaban] 30000 [/giaban] [giacu] 30000 [/giacu] [sendo] mieng-lot-ve-sinh-cho-cho-meo-gia-le-theo-mieng-10-mieng-20229752.html [/sendo]

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn