Hướng dẫn chi tiết tham gia các chương trình khuyến mãi của SHOPEE

0

Shopee sẽ có các Chương trình khuyến mãi (CTKM) theo chu kỳ nhất định. Shop có thể vào Kênh Người Bán hoặc Ứng dụng Shopee, chọn Kênh Marketing và chọn mục Chương trình của Shopee, sau đó Shop tìm kiếm những CTKM của ngành hàng phù hợp với sản phẩm của Shop và đăng ký tham gia.

Ví dụ:

1. Chương trình khuyến mãi dành cho sản phẩm thuộc ngành hàng Nhà cửa & đời sống

2. Chương trình khuyến mãi dành cho sản phẩm thuộc ngành hàng Thiết bị điện tử


1. Hướng dẫn chi tiết - Đăng ký tham gia tại Ứng dụng Shopee


 1. Đi đến Kênh Marketing tại ứng dụng Shopee chọn Chương trình của Shopee
 2. Chọn các chương trình Có thể tham gia để đăng ký
2. Hướng dẫn chi tiết - Shopee đề cử sản phẩm tham gia chương trình tại Kênh Người Bán


2.1. Truy cập Chương Trình Của Shopee


Cách 1: Trong Kênh Người Bán, chọn Kênh Marketing, Người bán sẽ thấy các Chương Trình Của Shopee.Cách 2: Mục "Chương Trình Khuyến Mãi Chờ Xử Lý" trong mục Danh sách cần làm trên Kênh Người Bán2.2. Kiểm tra các Chương trình Shopee đề cử sản phẩm 1. Nhấn vào Chờ xác nhận để xem số lượng và danh sánh Chương trình Shopee đề cử.
 2. Để xem chi tiết thông tin và khung giờ theo từng Chương trình của Shopee đề cử, nhấn vào Xem chi tiết.


2.3. Kiểm tra các Khung giờ của Chương trình Shopee đề cử sản phẩm 1. Xem số lượng và thông tin khung giờ của Chương trình đã chọn.
 2. Để xem chi tiết thông tin Khung giờ và xác nhận danh sách sản phẩm Shopee đề cử, nhấn vào Xem chi tiết.


2.4. Phê duyệt/ Từ chối sản phẩm Shopee đề cử


Shop sẽ cần kiểm tra và xác nhận Giá giảm, Số lượng và Giới hạn mua của sản phẩm đã được Shopee đề cử. 1. Nhấn chọn Phê duyệt để chấp nhận và đăng ký sản phẩm vào chương trình >> Trạng thái sản phẩm: Đang duyệt.
 2. Nhấn chọn Từ chối để loại bỏ sản phẩm ra khỏi Chương trình được đề cử >> Trạng thái sản phẩm: "- "
 3. Phần Giới hạn mua để thiết lập Số lượng tối đa người mua có thể mua cho mỗi sản phẩm (Mặc định là Không giới hạn)
 4. Shop cũng có thể bấm chọn nhiều sản phẩm để có thể Phê Duyệt hoặc Từ chối hàng loạt sản phẩm


2.5. Chỉnh sửa sản phẩm Shopee đề cử


Nếu Shop mong muốn thay đổi Giá giảm, Số lượng và Giới hạn mua mà Shopee đề cử, Shop có thể Chỉnh sửa

Shop cần lưu ý điều kiện chương trình khi chỉnh sửa thông tin sản phẩm, sản phẩm sẽ không được duyệt nếu không thỏa điều kiện chương trình. 1. Nhấn chọn Chỉnh sửa tại phần thao tác
 2. Shop sẽ có thể chỉnh sửa các thông tin sau:
 3. Giá sau giảm
 4. Phần trăm giảm giá
 5. Số lượng bán
 6. Nhấn chọn Xác nhận để lưu chỉnh sửa; hoặc Hủy không lưu. Sau khi lưu chỉnh sửa, trạng thái sản phẩm sẽ là Đang duyệt.


2.6. Xác nhận thành công và kiểm tra trạng thái duyệt sản phẩm 1. Nếu Shop đã Phê duyệt hoặc Chỉnh sửa, sản phẩm sẽ xuất hiện trong mục Đã đăng ký với trạng thái sản phẩm là Đang duyệt
 2. Shop sẽ nhìn thấy trạng thái của sản phẩm sau khi Shopee duyệt:
 3. Đã được duyệt
 4. Đã bị từ chối (rê chuột vào biểu tượng “?” để xem lý do)
 5. Đang duyệt


3. Hướng dẫn chi tiết - Shop đăng ký sản phẩm tham gia chương trình tại Kênh Người Bán


3.1. Truy cập Chương Trình Của Shopee


Trong Kênh Người Bán, chọn Kênh Marketing, Người bán sẽ thấy các Chương Trình Của Shopee.3.2. Chọn chương trình để đăng ký


1. Nếu chương trình chưa có sản phẩm nào đăng ký tham gia từ trước sẽ hiện nút Đăng Ký Ngay.

2. Nếu Shop đã từng đăng ký sản phẩm sẽ hiện nút Thay đổi hoặc Thêm. Tham gia chương trình Shop muốn bằng cách chọn Đăng Kí Ngay.


⚠️ Lưu ý:
Sau khi đăng ký và chờ kiểm duyệt, Shop sẽ không thể chỉnh sửa hoặc xóa sản phẩm.


3.3. Chọn khung giờ để đăng ký


Có những chương trình sẽ có nhiều khung giờ. Sau khi chọn chương trình tham gia, Shop cần chọn khung giờ phù hợp.

1. Nếu khung giờ chưa có sản phẩm nào đăng ký tham gia từ trước sẽ hiện nút Đăng Ký sản phẩm

2. Nếu Shop đã từng đăng ký sản phẩm hiện nút Thay đổi hoặc Thêm. Tham gia chương trình Shop muốn bằng cách chọn Đăng ký sản phẩm.


3.4. Thời gian đăng ký và điều kiện tham gia:


Sau khi chọn chương trình, Shop cần lưu ý các thông tin sau:

 1. Thời gian đăng ký & Thời gian diễn ra chương trình: Bạn sẽ không thể chỉnh sửa các sản phẩm tham gia chương trình khi thời gian đăng ký kết thúc.
 2. Chi tiết chương trình & điều kiện tham gia: Chỉ những sản phẩm thỏa mãn điều kiện tham gia được duyệt.
 3. Chọn Thêm để xem toàn bộ nội dung.
 4. Chọn Đăng ký sản phẩm để chọn sản phẩm tham gia.


3.5. Chọn sản phẩm để đăng ký tham gia


Bảng sản phẩm của Shop sẽ hiện lên, chọn menu thả để lọc sản phẩm theo tiêu chí Shop cần.


Những sản phẩm không đủ điều kiện tham gia sẽ bị làm mờ và không thể chọn:

 1. Sản phẩm hết hàng
 2. Không thỏa mãn điều kiện của chương trình
 3. Những sản phẩm đã được Shopee trực tiếp chọn tham gia chương trình


Chọn Xác nhận để lưu lại các sản phẩm đã chọn.3.6. Thiết lập sản phẩm


1. Chọn Chỉnh sửa sản phẩm để thiết lập thông tin giảm giá cho các sản phẩm tham gia.


2. Shop cần thiết lập:

 1. % Giảm giá
 2. Số lượng hàng khuyến mãi
 3. Giới hạn mua


3. Lưu ý phải gạt nút xanh cho sản phẩm để đăng ký tham gia chương trình.


4. Sử dụng công cụ Thiết Lập Hàng Loạt để thiết lập đồng loạt:

 1. Tất cả các sản phẩm và phân loại hàng (chọn Cập nhật tất cả).
 2. Các sản phẩm đánh dấu (chọn Cập nhật thông tin đã chọn)


5. Chọn Lưu & Gửi để lưu lại thông tin đã cài đặt .3.7. Kiểm tra trạng thái duyệt sản phẩm


Quay lại trang Chi tiết sản phẩm để xem trạng thái duyệt tham gia của các sản phẩm đã đăng ký. Shop có thể xem trạng thái của các sản phẩm mà Shop đã đăng ký tham gia:


 1. Đã được duyệt
 2. Đã bị từ chối (rê chuột vào biểu tượng “?” để xem lý do)
 3. Đang duyệt

4. Câu hỏi thường gặp


Hỏi: Shop thấy một chương trình muốn đăng ký nhưng tại sao không thể đăng ký sản phẩm ?

Đáp: Chương trình sẽ không thể đăng ký trong các trường hợp sau:

- Thời gian đăng ký đã qua

- Shop có ≥3 điểm Sao quả tạ

-Shop không đạt đủ điều kiện Shopee thiết lập theo từng chương trình, bao gồm:

 1. Nhóm Người Bán (vd: Nước ngoài, Trong nước)
 2. Thời gian Chuẩn bị hàng trung bình
 3. Đánh Giá Shop
 4. Tỉ Lệ Hàng Đặt Trước


Hỏi: Điều gì sẽ xảy ra với sản phẩm đã đăng ký nếu Shop có 3 Điểm Sao Quả Tạ sau khi đăng ký ?

Đáp: Nếu Shop có 3 điểm Sao Quả Tạ sau khi đăng ký, cả sản phẩm đang chờ duyệt và đã duyệt thành công sẽ tự động từ chối khi chương trình diễn ra.


Hỏi: Chương trình và Khung giờ có gì khác nhau ?

Đáp: Chương trình là một chuỗi sự kiện có thể bao gồm nhiều Khung giờ khác nhau. Mỗi khung giờ có thể có điều kiện đăng ký Shop và sản phẩm khác nhau, do đó Shop có thể lựa chọn sản phẩm đăng ký khác nhau cho từng khung giờ.


Hỏi: Tại sao Shop không có chương trình trong mục "Chờ xác nhận" ?

Đáp: Shop sẽ chỉ thấy chương trình đang chờ duyệt nếu được Shopee đề cử những sản phẩm của Shop cho các Chương trình nhất định. Shop vẫn có thể đăng ký các các chương trình hợp lệtrong phần "Tất cả"


Hỏi: Tại sao có những sản phẩm đang bán nhưng không thể đăng ký chương trình Shopee ?

Đáp: Sản phẩm không thể đăng ký chương trình trong các trường hợp sau:

 1. Hết hàng
 2. Nghi ngờ vị phạm
 3. Không hợp lệ, dựa trên các điều kiện sản phẩm của Chương trình


Hỏi: Nếu Shop có sản phẩm có nhiều phân loại, Shop có thể thiết lập mức giảm giá cho từng phân loại được không?

Đáp: Có, Shop có thể thiết lập mức giảm giá cho từng phân loại


Hỏi: Shop có thể chỉnh sửa sản phẩm sau khi đăng ký chương trình không ?

Đáp: Có thể nếu Thời gian đăng ký chương trình vẫn chưa kết thúc. Tuy nhiên, Shop sẽ không thể chỉnh sửa sản phẩm trong Thời gian xét duyệt sản phẩm và Thời gian chương trình diễn ra


Hỏi: Số lượng Hàng khuyến mãi đăng ký tham gia chương trình sẽ ảnh ưởng như thế nào đến Tồn kho hiện tại của Shop ?

Đáp: Khi sản phẩm được xét duyệt thành công, số lượng Hàng khuyến mãi đăng ký tham gia sẽ lập tức trừ vào Tồn kho hiện tại của Shop.

VD: Sản phẩm A có lượng Tồn kho = 100. Bạn đăng ký 30 sản phẩm tham gia chương trình, do đó 30 sản phẩm sẽ được trừ vào tồn kho hiện tại để chuẩn bị cho Chương trình. Số lượng sản phẩm đăng bán bình thường khi chương trình chưa diễn ra sẽ là 70 (100 -30). Số lượng Hàng khuyến mãi đăng ký tham gia còn lại khi hết thời gian Chương trình sẽ được tự động cộng lại vào Tồn kho sản phẩm.


Hỏi: : Shop có thể thay đổi Tồn kho hiện tại của sản phẩm sau khi xét duyệt thành công tham gia CTKM không ?

Đáp: Shop sẽ không thể thay đổi số lượng Tồn kho khi sản phẩm đã xét duyệt thành công tham gia CTKM. Shop chỉ có thể thay đổi tồn kho trước và sau khi Chương trình khuyến mãi diễn ra. Nếu Số lượng hàng tham gia khuyến mãi đã bán hết trước khi kết thúc chương trình, Shop có thể điều chỉnh số lượng Tồn kho sau 30 phút kể từ khi hàng được bán hết.


Hỏi: Shop có thể thay đổi Số lượng Hàng khuyến mãi đăng ký tham gia chương trình khi đã bán hết trước khi kết thúc chương trình không ?

Đáp: Không, Shop không thể điểu chỉnh hay thay đổi Số lượng Hàng khuyến mãi đăng ký tham gia khi chương trình đang diễn ra. Shop nên kiểm tra cẩn thận số lượng sản phẩm đăng ký tham gia CTKM

Đăng nhận xét

0Nhận xét
Đăng nhận xét (0)
Nhóm ZALO với hơn 5000+ sản phẩm chính hãng & chiết khấu cao: Tham Gia NGAY

#buttons=(Chấp nhận !) #days=(20)

Website sử dụng cookie để tăng trải nghiệm người dùng.
Accept !
To Top