Không có vốn/ vốn ít làm sao để bắt đầu kinh doanh

Tôi muốn kinh doanh mà không có vốn phải làm sao ? Tôi thấy mọi người bán hàng online t…