Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn cách rút tiền trên SHOPEE

Hướng dẫn xử lý đơn hàng & rút tiền trên SHOPEE

Hình ảnh
Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn Người bán cách xử lý đơn hàng trên Shopee và cách xác nhận đơn hàng trên Shopee. 1. Các bước để xử lý đơn hàng trên Shopee Về hướng dẫn xác nhận đơn hàng trên shopee, sau khi Người mua đặt đơn hàng, Người bán sẽ cần xử lý đơn hàng theo quy trình sau:  - Xác nhận đơn hàng - Đóng gói sản phẩm - In phiếu gửi hàng và dán lên đơn hàng  - Giao hàng cho Đơn vị vận chuyển 2. Cách xác nhận đơn hàng trên Shopee Người bán có thể xác nhận đơn hàng trên Kênh Ngườ i bán hoặc trên ứng dụng Shopee . Trên Kênh Người bán: Người Bán có thể xem các đơn hàng tại trang Quản lý vận chuyển Các đơn hàng yêu cầu sắp xếp vận chuyển có thể xem bên dưới mục Chờ lấy hàng . Bao gồm cả đơn hàng đã được xử lý và chưa xử lý. Xác nhận đơn hàng, Kênh Người bán 📍 Giải thích:  Đã xử lý: Các đơn hàng đã được xác nhận nhưng chưa giao cho Đơn vị vận chuyển. Mục Chuẩn bị hàng sẽ đưa Người bán đến giao diện chọn hình thức Đơn vị vận chuyển đến lấy hàng hoặc Người bán tự mang hàng ra bưu cục. Chu