Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn chương trình khuyến mãi của shopee

Hướng dẫn chi tiết tham gia các chương trình khuyến mãi của SHOPEE

Hình ảnh
Shopee sẽ có các Chương trình khuyến mãi (CTKM) theo chu kỳ nhất định. Shop có thể vào Kênh Người Bán hoặc Ứng dụng Shopee , chọn Kênh Marketing và chọn mục Chương trình của Shopee , sau đó Shop tìm kiếm những CTKM của ngành hàng phù hợp với sản phẩm của Shop và đăng ký tham gia. Ví dụ: 1. Chương trình khuyến mãi dành cho sản phẩm thuộc ngành hàng Nhà cửa & đời sống 2. Chương trình khuyến mãi dành cho sản phẩm thuộc ngành hàng Thiết bị điện tử 1. Hướng dẫn chi tiết - Đăng ký tham gia tại Ứng dụng Shopee Đi đến Kênh Marketing tại ứng dụng Shopee chọn Chương trình của Shopee Chọn các chương trình Có thể tham gia để đăng ký 2. Hướng dẫn chi tiết - Shopee đề cử sản phẩm tham gia chương trình tại Kênh Người Bán 2.1. Truy cập Chương Trình Của Shopee Cách 1 : Trong Kênh Người Bán, chọn Kênh Marketing , Người bán sẽ thấy các Chương Trình Của Shopee. Cách 2: Mục "Chương Trình Khuyến Mãi Chờ Xử Lý" trong mục Danh sách cần làm trên Kênh Người Bán 2.2. Kiểm tra cá